Grb N.Sada NOVI SAD

 

"Ima u grbu grada beli golub koji ne znači samo čistotu i mir, nego i krilatost. Neka vam je dobro jutro svi vi, krilati. Neka vam je dobro jutro svi vi, beli u sebi. Neka vam je dobro jutro vršnjaci svoje borbe, vršnjaci svoga roda, vršnjaci svojih ideala ..."

Miroslav Antić: "Pečat na srcu vremena"

 

 

Ime mu čine dve reči - NOVI i SAD, koje ga već i time označavaju novim rasadnikom ljudskog stvaralaštva. To je grad brzih promena, podjednako takav u očima svojih gostiju i svojih stanovnika.

 

U srednjovekovnom amblemu Novog Sada golub sa maslinovom grančicom simboliše ljubav prema miru, zeleno polje - bogatstvo plodne ravnice, plava traka - tokove života, a tri kule sa zatvorenim kapijama - odbranu od svega što je neljudsko i nazadno.

Na severu je Srbije, u središtu Vojvodine, većim delom u južnoj Bačkoj, a manjim na obroncima Fruške gore u severnom Sremu; na 1.255. km toka Dunava; na 72 do 80 m nadmorske visine; između 19. i 20. stepena istočne dužine i 45. i 46. stepena severne geografske širine; na ušću je magistralnog kanala Dunav-Tisa-Dunav; raskrsnica je kopnenih i vodenih puteva; železnički čvor na magistralnoj pruzi od Atine i Istambula prema Budimpešti, Pragu, Berlinu, odnosno Varšavi i Moskvi; raskrsnica je magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva na internacionalnom putu E-5, prema Budimpešti na severu i Beogradu, Nišu i Atini, odnosno Sofiji i Istambulu prema jugu.

Z n a m e n i t o s t i

 

Petrovaradinska trvđava

PETROVARADINSKA TVRĐAVA

Poznata i kao "Dunavski Gibraltar", građena je od 1692. do 1780. godine, na mestu srednjovekovne mađarsko turske utvrde. U gradnji su korišćeni najmoderniji planovi toga doba francuskog arhitekte, markiza Sebastijana Vobana. Projektanti su bili Marsili, Kajzersfeld, Sreder i Vanberg koji tu i počiva. Prostor obuhvata 112 h sa tri sprata u dubinu i 16 km raznih koridora. Glavnu odbranu je činilo 400 topova sa 12 hiljada puškarnica. Savršenstvo fortifikacije potvrđuje i sjajna pobeda Eugena Savojskog, 1716. godine, koji je branio tvrđavu sa svega 70.000 vojnika od turske vojske Damad Ali paše, koja je napadala sa 200.000 vojnika.

Sat na tvrđavi

SAT NA TVRĐAVI

Da bi se iz daljine videlo koliko je sati, mala kazaljka pokazuje minute a velika sate. Potiče iz XVIII veka, kada je zamenjena stara manja kula, u kojoj je bio isti satni mehanizam. Prečnik satnih krugova je dva metra.

Gradska kuća

GRADSKA KUĆA

Stari Magistrat je jedna od najznačajnijih i najlepših građevina u Novom Sadu. Kao i katoličku crkvu preko puta, i ovo zdanje je projektovao Đerđ (Georg) Molnar. Izgrađena je 1895. godine u neorenesansnom stilu.Trg Slobode.

Nikolajevska crkva

NIKOLAJEVSKA CRKVA SVETOG NIKOLE

Najstarija pravoslavna crkva podignuta pre 1730., posvećena prenosu moštiju Svetog Nikole u Bari. Pogođena u bombardovanju 1849., izgubila je prvobitnu unutrašnju dekoraciju. Ikonostas je radio Pavle Simić, 1862. U ovoj crkvi su na Malu gospojinu, 1913. kršteni sinovi Milene i Alberta Ajnštajna, Albert i Eduard. Nalazi se između Pašićeve i ulice Đure Jakšića.

Sveti Nikola

Uspenska crkva

USPENSKA CRKVA (USPENJA BOGORODICE)

Postoje svedočanstva da je Svetouspenska crkva postojala već 1731. Tadašnje zdanje je bilo izgrađeno od pruća i naboja. Gradnja nove, sadašnje crkve otpočela je oko 1765. Posebnu lepotu ovog hrama čine ikonostas i njegova rezbarija, kao i rezbarija Bogorodičinog trona, arhijerejskog prestola i crkvenog nameštaja retke lepote domaćih rezbara Marka Gavrilovića i njegovih sinova. Ikonostas su radili Janko Halkozović i Vasilije Ostojić. Stilom odudaraju ikone na severnim i južnim dverima, i ikone u arhijerejskom tronu, pa se veruje da je njih slikao Dimitrije Bratoglić iz Zemuna ili Mihajlo Jeftić iz Sremskih Karlovaca. Posle postavljanja zvona i nekih manjih radova, kao i ikonostasa, najverovatnije 1776. Uspenska crkva je dobila današnji izgled. Pored Srpskog narodnog pozorišta.

Saborna crkva Svetog Đorđa

SABORNA (ĐURĐEVSKA) CRKVA SVETOG ĐORĐA

Novosadska saborna crkva je bila u gradnji još u toku 1734., a završena je, u baroknom stilu, oko 1740. za vreme vladavine carice Marije Terezije, pod patrijarhom Arsenijem IV Jovanovićem i episkopom Visarionom Pavlovićem. Navodi se da je rađena od kamena i opeke. Stradala je kao i veći deo Novog Sada 1849. Obnovljena je između 1860. i 1880. Današnji izgled definitivno je dobila na Uskrs 1905. po projektu Mihajla Harminca arhitekte iz Pešte, u vreme i zahvaljujući pre svega episkopu Mitrofanu Ševiću. Tada je izgrađen nov visok zvonik sa zvonima naručenim u Budimpešti. Dvadeset i šest ikona na ikonostasu, dve kompozicije iznad pevnica i dve velike ikone na tronovima Bogorodicinom i Arhijerejskom - radio je Paja Jovanović, pod čijim nadzorom je rađena i zidna ornamentika. Vitraže na prozorima je po njegovim nacrtima izradio Imre Zseler iz Budimpešte. Pašićeva ulica.

ALMAŠKA CRKVA SVETA TRI JERARHA

Prvu crkvu na ovom mestu, podigli su 1718. Srbi koji su se doselili na periferiju tadašnjag Petrovaradinskog Šanca, iz sela Almaša. Sagrađena od pruća, nije mogla biti dugog veka, pa je na istom mestu podignuta nova, nešto malo veća. Bački vladika, Visarion Pavlović ju je osvetio 30. januara 1733. Zatim se iznad stare podiže novo zdanje koje je osvećeno 1797. Po prostranstvu najveća pravoslavna crkva u Novom Sadu. Današnji izgled ima od kraja XVIII veka, kada je poslednji put obnovljena u stilu ranog klasicizma. Drvorez je radio Aksentije Marković a ikonostas i zidno slikarstvo Arsenije Teodorović, poznati slikar čiji se grob nalazi u crkvenoj porti, Uroš Predić je 1905. uradio ikonu Bogodorice na tronu. Almaška ulica.

Katedrala

RIMOKATOLIČKA PAROHIJSKA CRKVA SVETE MARIJE

Podignuta 1895. po nacrtima arhitekte Đerđa Molnara, u neogotskom stilu. Podignuta je na mestu stare crkve iz XVIII veka. Trg Slobode.

Crkva Snežne Gospe

CRKVA SNEŽNE GOSPE

Crkva izgrađena u spomen pobede austrijske vojske nad Turcima 1716. Na istom mestu, ranije se nalazila mala kapela bez tornja, koju su Turci srušili tokom XVI veka, a na istom mestu podigli su drvenu džamiju sa minaretom i staništem za derviše. Po tome je nazvaše tekija što na arapskom znači odmorište. Fratri su je 1687. pretvorili u hrišćansku, katoličku crkvu, a 1881 je sagrađena sadašnja, sa dva gotska tornja, sa oltarima u tri hrišćanske varijante, katoličkoj, pravoslavnoj i protestantskoj. Na zadnjem kubetu su krst i polumesec. Karlovački put.

Sinagoga

SINAGOGA 

Izgrađena 1906. po projektu arhitekte Lipota Baumhorna, u stilu mađarske secesije. Zbog izuzetne akustičnosti, koristi se kao koncertna dvorana. U objektu se ne vrše religiozni obredi. Jevrejska 11.

 

FRUŠKA GORA

Kroz istoriju nazivana različitim imenima, u neposrednoj blizini Novog Sada, natkriljujući i obilno ga snabdevajući svežim i čistim vazduhom, nalazi se Fruška Gora (Crveni Čot 538 m/nm). Na preko 50 km dugom i 10 km širokom prostoru razmešteno je 15 manastira, od ukupno 35 koliko ih je od 16 veka ukupno podignuto.

 

Sad Novi Sad - novosadski mesečni kulturni vodič (avgust 1996. broj 005)

 

Spomenik Svetozaru Miletiću

Lale u aprilu

Vladičin Dvor i spomenik J. J. Zmaju

Dunavska ulica

Spomenik Srpsko-Jermenskog prijateljstva

Spomenik Đuri Jakšiću

Krave u Novom Sadu - Re NS ansa - autor Divna Rajković

Krave u Novom Sadu - Domaćica - autor Marta Kiš - Buterer

Krave u Novom Sadu - Re NS ansa - autor Divna Rajković

 

nazad